06:53 pm, xlartspace
2 notes
picture HD
NYTE ry: Kuuntele / Listen

12.7. – 9.8.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, 00100 Helsinki 

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 11.7.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 11.7. at 18–20. Welcome! 

Fb event: www.facebook.com/events/518255188302437/
- - -

Näyttely koostuu moraalia koskevista pienistä tarinoista. Jokainen on tehnyt joskus väärin, vastoin vallitsevia käsityksiä hyvästä ja oikeasta tavasta olla ja käyttäytyä. Onko tekojen vääryyden määrittäjä laki, uskonto vai subjektiivinen oikeuskäsitys. Milloin teko on moraalinen? Määrittääkö omatuntoa yleinen paheksunta tai pelko rangaistuksesta enemmän kuin yksilön oma moraalikäsitys? Moraali on aina häilyvä ja lait muuttuvat, ja lopulta jokainen on yksin valintojensa kanssa. Näyttelyssä vieras voi asettua anonyymin toisen asemaan ja kuulla tämän paljastavan pahat tekonsa. 

NYTE ry on porilainen taiteilijaseura, jonka keskus on Galleria 3H+K. Näyttely on toteutettu vaihtonäyttelynä yhteistyössä XL Art Spacen kanssa Poriin kuratoidun Vieras näköpiirissä -näyttelyn sekä NYTEn Kuuntele -näyttelyn muodossa.

Taiteilijat: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 

Kertomukset ovat pääasiallisesti suomeksi. NYTE ry kiittää sielunsa sopukat avanneita ihmisiä. 

Lisätietoa: Laura Myllykangas, p. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com

//

NYTE presents: Kuuntele / Listen

The exhibition consists of little stories concerning morality. Everyone has done something wrong, something against prevailing conceptions of good or moral way of behaving. What defines the goodness of the deed? Is it by law, religion or one’s own subjective idea of morality? When is an act considered to be a moral one? Is consciousness defined by general reprehension or fear of consequences more than one’s own idea of moral? The concept of moral is vague and disputed one. In the end one is left alone with her choices. The exhibition welcomes you to step in the shoes of an anonymous other revealing his evil thoughts and deeds.

NYTE is an artist’s association from Pori. The association runs an alternative art space Gallery 3H+K. This exhibition is an exchange with the “Vieras näköpiirissä” exhibition, curated by XL Art Space and currently on view at Gallery 3H+K.

The stories are mainly in Finnish.

The artists: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 

For more info: Laura Myllykangas, t. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com


- - -

NYTE ry: Kuuntele / Listen

12.7. – 9.8.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, 00100 Helsinki 

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 11.7.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 11.7. at 18–20. Welcome! 

Fb event: www.facebook.com/events/518255188302437/

- - -

Näyttely koostuu moraalia koskevista pienistä tarinoista. Jokainen on tehnyt joskus väärin, vastoin vallitsevia käsityksiä hyvästä ja oikeasta tavasta olla ja käyttäytyä. Onko tekojen vääryyden määrittäjä laki, uskonto vai subjektiivinen oikeuskäsitys. Milloin teko on moraalinen? Määrittääkö omatuntoa yleinen paheksunta tai pelko rangaistuksesta enemmän kuin yksilön oma moraalikäsitys? Moraali on aina häilyvä ja lait muuttuvat, ja lopulta jokainen on yksin valintojensa kanssa. Näyttelyssä vieras voi asettua anonyymin toisen asemaan ja kuulla tämän paljastavan pahat tekonsa. 

NYTE ry on porilainen taiteilijaseura, jonka keskus on Galleria 3H+K. Näyttely on toteutettu vaihtonäyttelynä yhteistyössä XL Art Spacen kanssa Poriin kuratoidun Vieras näköpiirissä -näyttelyn sekä NYTEn Kuuntele -näyttelyn muodossa.

Taiteilijat: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 

Kertomukset ovat pääasiallisesti suomeksi. NYTE ry kiittää sielunsa sopukat avanneita ihmisiä. 

Lisätietoa: Laura Myllykangas, p. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com

//

NYTE presents: Kuuntele / Listen

The exhibition consists of little stories concerning morality. Everyone has done something wrong, something against prevailing conceptions of good or moral way of behaving. What defines the goodness of the deed? Is it by law, religion or one’s own subjective idea of morality? When is an act considered to be a moral one? Is consciousness defined by general reprehension or fear of consequences more than one’s own idea of moral? The concept of moral is vague and disputed one. In the end one is left alone with her choices. The exhibition welcomes you to step in the shoes of an anonymous other revealing his evil thoughts and deeds.

NYTE is an artist’s association from Pori. The association runs an alternative art space Gallery 3H+K. This exhibition is an exchange with the “Vieras näköpiirissä” exhibition, curated by XL Art Space and currently on view at Gallery 3H+K.

The stories are mainly in Finnish.

The artists: Juho Hakala, Sari Hiltunen, Toni Lehtola, Juuso Leppälä, Markus Luiro, Hanna Luukkonen, Laura Myllykangas, Aino Mäntynen, Henna Tyrväinen, Jenni Uusitalo 

For more info: Laura Myllykangas, t. 044 2809699 / lauramyllykangas (at) hotmail.com

- - -


02:29 pm, xlartspace
1 note
picture HD
 
XL OFF-PRIDE: Talk with Grey Violet, Marianne Niemelä, J. A. Juvani and You

☆ * 。 o 。 * ☆

Celebrating diversity and the strange, XL Art Space is hosting a talk on queerness and queer spaces in art. 

Friday 27.6.2014, 17:00–18:30
XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Wine & snacks! Welcome!

J. A. Juvani (b. 1988) is a visual artist. His main mediums are video, photography and sculpting. As a child his idol was Ursula from the Little Mermaid. 

Grey Violet is a mathematician, activist and performance artist. http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2014/numero-5/mina-olen-kansanvihollinen

Marianne Niemelä is a curator currently doing research on queer spaces.


- - -

XL OFF-PRIDE: Talk with Grey Violet, Marianne Niemelä, J. A. Juvani and You

* o *

Celebrating diversity and the strange, XL Art Space is hosting a talk on queerness and queer spaces in art. 

Friday 27.6.2014, 17:00–18:30

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Wine & snacks! Welcome!

J. A. Juvani (b. 1988) is a visual artist. His main mediums are video, photography and sculpting. As a child his idol was Ursula from the Little Mermaid. 

Grey Violet is a mathematician, activist and performance artist. http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2014/numero-5/mina-olen-kansanvihollinen

Marianne Niemelä is a curator currently doing research on queer spaces.

- - -


09:30 pm, xlartspace
5 notes
picture HD
Paula Lehtonen: Grid Show

14.6. – 5.7.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 13.6.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 13.6. at 18–20. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/455027281300739/

- - -

Kun paperille piirretään perspektiiviopin mukainen kuva tilasta, oppineet aivot osaavat tulkita kuvallisen esityksen tilaksi, mutta kukaan ei kuitenkaan yritä astua kuvaan.

XL Art Spacessa on esillä peileistä ja videoprojisoinnista koostuva tilallinen installaatio, jonka lähtökohtana on gallerian lattiassa oleva shakkiruutulaatoitus ja tilan/todellisuuden hahmottamisen visuaaliset mekanismit. Shakkiruutukuviota, gridiä, käytetään mm. perspektiiviopissa ja tietokonegrafiikoissa tilallisen esityksen tekemiseksi. Näyttely pohtii tilan esittämisen tapoja kokemuksellisessa tilassa.

Paula Lehtonen (s. 1983, Kemi) on helsinkiläinen mediataiteilija, joka on varttuessaan alkanut tulkita aiemmin psykedeelisinä tuntuneet asiat visuaalisen havaintokyvyn puutteiksi. Kaikki mystisyys katoaa ja muuttuu prosessoiduksi tiedoksi, kun kuvataiteilija perehtyy kuvan keinoihin. Lehtosen teokset tutkivat usein todellisuuskäsityksen suhteellisuutta ja digimaailmassa syntyneitä estetiikan muotoja. Teoksille on ominaista huumori ja graafisuus, jotka esiintyvät kokonaisvaltaisissa teoksissa. Lehtonen on opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa kuvataidetta ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Media Labissa. Lehtonen nauttii myös itsestään kolmannessa persoonassa kirjoittamisesta. 

//

When an image of a space is drawn on a paper according to perspective theory, an educated brain can interpret the image as a representation of a space, but no one tries to step into the image.

XL Art Space presents a spatial installation consisting of mirrors and a video projection. The show is based on the black-and-white grid pattern of the floor of the space, and the visual mechanisms of perceiving space / reality. The chessboard pattern, the grid, is used in perspective theory and computer graphics to make spatial presentations. The exhibition ponders on the ways of representing space in an experiential space.

Paula Lehtonen (b. 1983, Kemi) is a media artist based in Helsinki. As she has grown up, she has started to interpret things that previously felt psychedelic, as deficiencies of visual perception. All mysticism disappears and turns into processed information, when a visual artist becomes familiar with the means of images. The works of Lehtonen often explore the relativity of the concept of reality and forms of aesthetics born in the digital world. Humour and graphical qualities are characteristic to her comprehensive works. Lehtonen has studied fine arts at the Tampere University of Applied Sciences, and at the Media Lab of Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. Lehtonen also enjoys writing about herself in the third sense.

- - -

www.paulalehtonen.net


http://xlartspace.tumblr.com
- - -

Paula Lehtonen: Grid Show

14.6. – 5.7.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 13.6.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 13.6. at 18–20. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/455027281300739/

- - -

Kun paperille piirretään perspektiiviopin mukainen kuva tilasta, oppineet aivot osaavat tulkita kuvallisen esityksen tilaksi, mutta kukaan ei kuitenkaan yritä astua kuvaan.

XL Art Spacessa on esillä peileistä ja videoprojisoinnista koostuva tilallinen installaatio, jonka lähtökohtana on gallerian lattiassa oleva shakkiruutulaatoitus ja tilan/todellisuuden hahmottamisen visuaaliset mekanismit. Shakkiruutukuviota, gridiä, käytetään mm. perspektiiviopissa ja tietokonegrafiikoissa tilallisen esityksen tekemiseksi. Näyttely pohtii tilan esittämisen tapoja kokemuksellisessa tilassa.

Paula Lehtonen (s. 1983, Kemi) on helsinkiläinen mediataiteilija, joka on varttuessaan alkanut tulkita aiemmin psykedeelisinä tuntuneet asiat visuaalisen havaintokyvyn puutteiksi. Kaikki mystisyys katoaa ja muuttuu prosessoiduksi tiedoksi, kun kuvataiteilija perehtyy kuvan keinoihin. Lehtosen teokset tutkivat usein todellisuuskäsityksen suhteellisuutta ja digimaailmassa syntyneitä estetiikan muotoja. Teoksille on ominaista huumori ja graafisuus, jotka esiintyvät kokonaisvaltaisissa teoksissa. Lehtonen on opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa kuvataidetta ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Media Labissa. Lehtonen nauttii myös itsestään kolmannessa persoonassa kirjoittamisesta. 

//

When an image of a space is drawn on a paper according to perspective theory, an educated brain can interpret the image as a representation of a space, but no one tries to step into the image.

XL Art Space presents a spatial installation consisting of mirrors and a video projection. The show is based on the black-and-white grid pattern of the floor of the space, and the visual mechanisms of perceiving space / reality. The chessboard pattern, the grid, is used in perspective theory and computer graphics to make spatial presentations. The exhibition ponders on the ways of representing space in an experiential space.

Paula Lehtonen (b. 1983, Kemi) is a media artist based in Helsinki. As she has grown up, she has started to interpret things that previously felt psychedelic, as deficiencies of visual perception. All mysticism disappears and turns into processed information, when a visual artist becomes familiar with the means of images. The works of Lehtonen often explore the relativity of the concept of reality and forms of aesthetics born in the digital world. Humour and graphical qualities are characteristic to her comprehensive works. Lehtonen has studied fine arts at the Tampere University of Applied Sciences, and at the Media Lab of Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. Lehtonen also enjoys writing about herself in the third sense.

- - -

www.paulalehtonen.net

http://xlartspace.tumblr.com

- - -


02:56 am, xlartspace
2 notes
picture HD
Aleksi Wildhagen: Calamari-turistiResidenssi XL Art Spacessa + toimintaa kaupungilla, 27.5.–7.6.2014Päättäjäiset / esitys Hakaniemen metroasemalla lauantaina 7.6. klo 17:00–17:50. Tervetuloa, välkommen! *//Residency at XL Art Space + actions around the city, 27.5.–7.6.2014Finissage / presentation at Hakaniemi metro station on Saturday 7.6. at 17:00–17:50. Welcome! *
*
Lauantain tapahtuman tarkka sijainti: Metroasemalle johtavat portaat alas Ympyrätalon ja Hesburgerin välistä.
//
Exaktare koordinater för lördag: Ta trappan ner till metrostationen mellan Cirkelhuset och Hesburger.
//
Our exact location on Saturday: Take the stairs down to the metro between the round Ympyrätalo and Hesburger.


The presentation will be held in English.

Fb event: www.facebook.com/events/253213688197128/
- - -XL Art Space, Vuorikatu 22, HelsinkiAvoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.- - -Calamari-turisti20.5.2014Mistä alkaa matka.Naapurimme kuoli tänään. Näin ambulanssin kun menin kaupunkiin puoliltapäivin. Illalla menin tarkistamaan tilanteen. Hän ei ollut kovin vanha, varmasti seitsemissäkymmenissä. Sanoivat, että hänelle oli tullut kipua kaulan alueelle. Sanoivat, että hän oli huutanut puutarhasta. Kuulin huudon mutta en ymmärtänyt ääntä enkä mistä se tuli, enkä myöskään tarkistanut. Ehkä olisin voinut auttaa. Hän kuoli harvinaisen kauniina päivänä. Illalla otin valokuvan portailta.22.5.2014Milloin alkaa aika.Olen turisti omassa kaupungissani, en ole kotona. Käänteinen luokkaretki, tuomittu epäonnistumaan. Tästä tulee hyvä. Eirasta Kallioon. Kaksitoista päivää kadulla. Hitaasti tanssin läpi kaupungin ja merkitsen piirustuksin ja muistiinpanoin. Joka päivä esitellään ja dokumentoidaan. Kukaan ei tiedä tarkalleen missä olen. Olen täällä. Paikalla, kokeillen paikkaa. Paperi on peilini, liitu sieluni. Hakaniemen metroasema, lauantai 7.6.2014 klo 17:00. Tervetuloa.***Calamari-turisti20.5.2014Hvor begynner reisen. Naboen vår døde i dag. Jeg så ambulansen da jeg dro inn til byen i tolvtiden. I kveld gikk jeg over for å sjekke. Hun var ikke veldig gammel, sikkert i midten av syttiårene. De sa hun hadde fått et illebefinnende, smerter i halsregionen. De sa hun hadde ropt fra hagen. Jeg hørte henne og forstod ikke lyden eller hvor den kom fra, sjekket ikke heller. Kanskje jeg kunne ha hjulpet. Hun døde på en usedvanlig vakker dag. Jeg tok et bilde fra trappen i kveld.22.5.2014 Når begynner tiden.Jeg er turist i egen by, jeg er ikke hjemme. En reversert klassereise, dømt til å mislykkes. Det må bli bra. Eira til Kallio. Tolv dager på gaten. Langsomt danser jeg gjennom byen og noterer med tegning og tekst. Hver dag presenteres og dokumenteres. Ingen vet hvor jeg er. Jeg er her. På stedet, prøver stedet. Arket er mitt speil, fettstiften min sjel. Hakaniemi metrostasjon, lørdag 7.6.2014 klokken 17:00. Velkommen. ***Calamari-turisti20.5.2014Where does the journey begin.Our neighbour died today. I saw the ambulance when I went into town around noon. Tonight I went over to check. She was not very old, probably in her mid-seventies. They said she had got a pain in her throat region. They said she had screamed from her garden. I heard her but I did not understand the sound or where it came from, did not even check. Perhaps I could have helped. She died on an unusually beautiful day. In the evening I took a picture standing on the stairs.22.5.2014 Where does time begin.I’m a tourist in my own town, I’m not at home. A reversed class journey, bound to fail. This will be good. From Eira to Kallio. Twelve days on the street. Slowly I dance through the city and make markings with drawings and notes. Every day is presented and documented. Nobody knows my exact location. I am here. On site, testing the site. The sheet of paper is my mirror, the crayon my soul.Hakaniemi metro station, Saturday 7.6.2014 at 17:00. Welcome.- - -Projektia ovat tukeneet / Prosjektet er støttet av / The project is supported by:Norden – Kulturkontakt Nord & Svenska kulturfonden- - -

Aleksi Wildhagen: Calamari-turisti

Residenssi XL Art Spacessa + toimintaa kaupungilla, 27.5.–7.6.2014

Päättäjäiset / esitys Hakaniemen metroasemalla lauantaina 7.6. klo 17:00–17:50. Tervetuloa, välkommen! *

//

Residency at XL Art Space + actions around the city, 27.5.–7.6.2014

Finissage / presentation at Hakaniemi metro station on Saturday 7.6. at 17:00–17:50. Welcome! *

*

Lauantain tapahtuman tarkka sijainti: Metroasemalle johtavat portaat alas Ympyrätalon ja Hesburgerin välistä.

//

Exaktare koordinater för lördag: Ta trappan ner till metrostationen mellan Cirkelhuset och Hesburger.

//

Our exact location on Saturday: Take the stairs down to the metro between the round Ympyrätalo and Hesburger.

The presentation will be held in English.

Fb event: www.facebook.com/events/253213688197128/

- - -

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

- - -

Calamari-turisti

20.5.2014

Mistä alkaa matka.
Naapurimme kuoli tänään. Näin ambulanssin kun menin kaupunkiin puoliltapäivin. Illalla menin tarkistamaan tilanteen. Hän ei ollut kovin vanha, varmasti seitsemissäkymmenissä. Sanoivat, että hänelle oli tullut kipua kaulan alueelle. Sanoivat, että hän oli huutanut puutarhasta. Kuulin huudon mutta en ymmärtänyt ääntä enkä mistä se tuli, enkä myöskään tarkistanut. Ehkä olisin voinut auttaa. Hän kuoli harvinaisen kauniina päivänä. Illalla otin valokuvan portailta.

22.5.2014

Milloin alkaa aika.
Olen turisti omassa kaupungissani, en ole kotona. Käänteinen luokkaretki, tuomittu epäonnistumaan. Tästä tulee hyvä. Eirasta Kallioon. Kaksitoista päivää kadulla. Hitaasti tanssin läpi kaupungin ja merkitsen piirustuksin ja muistiinpanoin. Joka päivä esitellään ja dokumentoidaan. Kukaan ei tiedä tarkalleen missä olen. Olen täällä. Paikalla, kokeillen paikkaa. Paperi on peilini, liitu sieluni. 


Hakaniemen metroasema, lauantai 7.6.2014 klo 17:00. Tervetuloa.

***

Calamari-turisti

20.5.2014

Hvor begynner reisen. 
Naboen vår døde i dag. Jeg så ambulansen da jeg dro inn til byen i tolvtiden. I kveld gikk jeg over for å sjekke. Hun var ikke veldig gammel, sikkert i midten av syttiårene. De sa hun hadde fått et illebefinnende, smerter i halsregionen. De sa hun hadde ropt fra hagen. Jeg hørte henne og forstod ikke lyden eller hvor den kom fra, sjekket ikke heller. Kanskje jeg kunne ha hjulpet. Hun døde på en usedvanlig vakker dag. Jeg tok et bilde fra trappen i kveld.

22.5.2014 

Når begynner tiden.
Jeg er turist i egen by, jeg er ikke hjemme. En reversert klassereise, dømt til å mislykkes. Det må bli bra. Eira til Kallio. Tolv dager på gaten. Langsomt danser jeg gjennom byen og noterer med tegning og tekst. Hver dag presenteres og dokumenteres. Ingen vet hvor jeg er. Jeg er her. På stedet, prøver stedet. Arket er mitt speil, fettstiften min sjel. 


Hakaniemi metrostasjon, lørdag 7.6.2014 klokken 17:00. Velkommen. 

***

Calamari-turisti

20.5.2014

Where does the journey begin.
Our neighbour died today. I saw the ambulance when I went into town around noon. Tonight I went over to check. She was not very old, probably in her mid-seventies. They said she had got a pain in her throat region. They said she had screamed from her garden. I heard her but I did not understand the sound or where it came from, did not even check. Perhaps I could have helped. She died on an unusually beautiful day. In the evening I took a picture standing on the stairs.

22.5.2014 

Where does time begin.
I’m a tourist in my own town, I’m not at home. A reversed class journey, bound to fail. This will be good. From Eira to Kallio. Twelve days on the street. Slowly I dance through the city and make markings with drawings and notes. Every day is presented and documented. Nobody knows my exact location. I am here. On site, testing the site. The sheet of paper is my mirror, the crayon my soul.


Hakaniemi metro station, Saturday 7.6.2014 at 17:00. Welcome.

- - -

Projektia ovat tukeneet / Prosjektet er støttet av / The project is supported by:
Norden – Kulturkontakt Nord & Svenska kulturfonden

- - -


03:55 am, xlartspace
2 notes
picture HD
SAMI PARONEN: BUILD

14.5.–24.5.2014 

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 16.5.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday May 16 at 18–20. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/252823488256449/


Build, building, build up, build and rebuild, build and build and build more, build and destroy, build underground, build in space, no-build zone, diy build, build a park, build in one’s mind
…


Build on installaatioita ja veistoksia. Build:in teoksissa käytettyjä materiaaleja nähdään tavallisimmin urbaanissa infrastruktuurissa erilaisissa rakennuksissa ja rakenteissa. Build:issa rakenteiden materiaalit ovat joko raaka-aineen muodossa, käytön ja kulutuksen jälkeen hylättyinä löydettyinä, muokkauksen ja muotoilun lopputuloksena tai edellä mainittujen välimuotona.

Teokset käsittelevät luonnon ja ihmisen suhdetta; ihmisen taipumusta haluta rakentaa ja luoda ympärilleen aina vaan toimivampi ja parempi elinympäristö. Tämä on jatkuvaa onnistumisen ja epäonnistumisen vuorottelua. Build myös toteaa, että ihminen pitää leikkimisestä.

Parosen työskentely perustuu pääosin veistoksiin ja installaatioihin, joissa hän käsittelee rakenteellisuutta ja ihmisen suhdetta tuottamaansa materiaa, ympäristöä ja luontoa kohtaan. Teokset ovat puhtaita tai muokattuja löytöjä tai suunniteltuja. 


Sami Paronen (s. 1981) on opiskellut muotoilua Turun AMK:n Taideakatemiassa ja itseopiskellut taiteen ja suunnittelun välimaastossa. Hän on osallistunut muutamaan ryhmänäyttelyyn ja tämä on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. 

//

Build consists of installations and sculptures. The materials used in Build are usually seen in urban infrastructure in different buildings and structures. In Build, the materials are either in the form of raw material, abandoned and found after use and consumption, or as results of modification and design – or as some sort of intermediate.

The works deal with the relationship between nature and human; the human tendency to build and create an increasingly functional and better living environment. It is a continuous alternation of success and failure. Build also points out that humans like to play.

Paronen’s work is mostly based on sculptures and installations, in which he explores structurality and the human relationship with produced materia, the environment and nature. His works are pure or modified found objects or designed.


Sami Paronen (b. 1981) has studied design at the Turku Arts Academy and is self-taught in the grounds between art and design. He has participated in a few group shows and this is his first solo exhibition.


- - -

SAMI PARONEN: BUILD

14.5.–24.5.2014 

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 16.5.2014 klo 18–20. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday May 16 at 18–20. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/252823488256449/

Build, building, build up, build and rebuild, build and build and build more, build and destroy, build underground, build in space, no-build zone, diy build, build a park, build in one’s mind

Build on installaatioita ja veistoksia. Build:in teoksissa käytettyjä materiaaleja nähdään tavallisimmin urbaanissa infrastruktuurissa erilaisissa rakennuksissa ja rakenteissa. Build:issa rakenteiden materiaalit ovat joko raaka-aineen muodossa, käytön ja kulutuksen jälkeen hylättyinä löydettyinä, muokkauksen ja muotoilun lopputuloksena tai edellä mainittujen välimuotona.

Teokset käsittelevät luonnon ja ihmisen suhdetta; ihmisen taipumusta haluta rakentaa ja luoda ympärilleen aina vaan toimivampi ja parempi elinympäristö. Tämä on jatkuvaa onnistumisen ja epäonnistumisen vuorottelua. Build myös toteaa, että ihminen pitää leikkimisestä.

Parosen työskentely perustuu pääosin veistoksiin ja installaatioihin, joissa hän käsittelee rakenteellisuutta ja ihmisen suhdetta tuottamaansa materiaa, ympäristöä ja luontoa kohtaan. Teokset ovat puhtaita tai muokattuja löytöjä tai suunniteltuja. 

Sami Paronen (s. 1981) on opiskellut muotoilua Turun AMK:n Taideakatemiassa ja itseopiskellut taiteen ja suunnittelun välimaastossa. Hän on osallistunut muutamaan ryhmänäyttelyyn ja tämä on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. 

//

Build consists of installations and sculptures. The materials used in Build are usually seen in urban infrastructure in different buildings and structures. In Build, the materials are either in the form of raw material, abandoned and found after use and consumption, or as results of modification and design – or as some sort of intermediate.

The works deal with the relationship between nature and human; the human tendency to build and create an increasingly functional and better living environment. It is a continuous alternation of success and failure. Build also points out that humans like to play.

Paronen’s work is mostly based on sculptures and installations, in which he explores structurality and the human relationship with produced materia, the environment and nature. His works are pure or modified found objects or designed.

Sami Paronen (b. 1981) has studied design at the Turku Arts Academy and is self-taught in the grounds between art and design. He has participated in a few group shows and this is his first solo exhibition.

- - -


06:51 am, xlartspace
3 notes
picture HD
TEHONRAKENTAJAT
5.4. – 26.4.2014
XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18. Avajaiset perjantaina 4.4. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 4.4. at 18–21. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/1386355951643312/

- - -

TEHONRAKENTAJAT

Tehonrakentajat on vuonna 2012 perustettu kuuden nuoren kuvataiteilijan (Heidi Hemmilä, Matti Hyvönen, Laura Impola, Laura Laukkanen, Fanni Maliniemi, Ismo Torvinen) kollektiivi. Ryhmä sekoittaa teoksissaan toisiinsa mainosten, hyvinvointioppaiden ja talousmaailman tehokkuuspuhetta sekä niihin liittyvää kuvastoa. 

XL Art Spacessa Tehonrakentajat esittää jatkuvan nousun ja laskun simulaation. Teos tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteiskunnallisen suhdannevaihtelun kokonaisvaltaisena elämyksenä. Uudessa tehoinstallaatiossa voit astua hyvinvoinnin nousuhuumasta suoraan laskuhumalaan. Depression pohja voi kääntyä juuri Sinun työpanoksellasi.  Tehonrakentajat-simulaatio paljastaa, millaisia psykofyysisia tuntemuksia suorittamiseen liittyy. Miltä tuntuu suoritusvimma? Teoksen suunnittelemista ovat inspiroineet arjen ähkykulttuurin tilat: kuntosalit, autotallit ja sisustuskodit.
Teos sisältää osallistavaa toimintaa. Seuraa ohjeita screeniltä.  //

Power Builders (‘Tehonrakentajat’ in Finnish) is an art collective founded in 2012. The collective is in search of total efficiency. They use imagery of effectiveness, activity and power found in advertisements and self-help guides. As a result they create visual and textual puns intertwining private and public spheres. Their thematic range varies from expansion to recession and from crisis to recovery. 

The new Power Builders installation presents the simulation of ultimate effectiveness. 2 in 1! You can experience your personal peak of performance and total loss of momentum at the same instance.

Please help yourself, have a seat and experience the total cycle of effectiveness. You can control the installation with changes in the pedal force. Follow the instructions on the screen.

-
www.tehonrakentajat.fi
http://xlartspace.tumblr.com


- - -

TEHONRAKENTAJAT

5.4. – 26.4.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 4.4. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen!
/ Opening on Friday 4.4. at 18–21. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/1386355951643312/

- - -

TEHONRAKENTAJAT

Tehonrakentajat on vuonna 2012 perustettu kuuden nuoren kuvataiteilijan (Heidi Hemmilä, Matti Hyvönen, Laura Impola, Laura Laukkanen, Fanni Maliniemi, Ismo Torvinen) kollektiivi. Ryhmä sekoittaa teoksissaan toisiinsa mainosten, hyvinvointioppaiden ja talousmaailman tehokkuuspuhetta sekä niihin liittyvää kuvastoa. 

XL Art Spacessa Tehonrakentajat esittää jatkuvan nousun ja laskun simulaation. Teos tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteiskunnallisen suhdannevaihtelun kokonaisvaltaisena elämyksenä. Uudessa tehoinstallaatiossa voit astua hyvinvoinnin nousuhuumasta suoraan laskuhumalaan. Depression pohja voi kääntyä juuri Sinun työpanoksellasi.

Tehonrakentajat-simulaatio paljastaa, millaisia psykofyysisia tuntemuksia suorittamiseen liittyy. Miltä tuntuu suoritusvimma? Teoksen suunnittelemista ovat inspiroineet arjen ähkykulttuurin tilat: kuntosalit, autotallit ja sisustuskodit.

Teos sisältää osallistavaa toimintaa. Seuraa ohjeita screeniltä.

//

Power Builders (‘Tehonrakentajat’ in Finnish) is an art collective founded in 2012. The collective is in search of total efficiency. They use imagery of effectiveness, activity and power found in advertisements and self-help guides. As a result they create visual and textual puns intertwining private and public spheres. Their thematic range varies from expansion to recession and from crisis to recovery. 

The new Power Builders installation presents the simulation of ultimate effectiveness. 2 in 1! You can experience your personal peak of performance and total loss of momentum at the same instance.

Please help yourself, have a seat and experience the total cycle of effectiveness. You can control the installation with changes in the pedal force. Follow the instructions on the screen.

-

www.tehonrakentajat.fi

http://xlartspace.tumblr.com

- - -


10:25 pm, xlartspace
2 notes
picture HD
Ringa Manner: Hikikuvat – Muotokuvia muusikoista

22.–29.3.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 21.3. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 21.3. at 18–21. Welcome!
Avajaisissa esiintyy akustisena muutama hikikuvattu artisti. / A few of the photographed artists will perform acoustically at the event.

Fb event: www.facebook.com/events/521381261315293/
- - -

Lähes 200 valokuvaan taltioidut muusikot tuijottavat Kaisaniemen XL Art Spacen seiniltä. Ringa Manner on saanut valokuvattua vuoden aikana noin 50 yhtyettä. Siihen sisältyy monta Suomen musiikkipiirien ahkerimmista keikkailijoista, sekä muutama liveharvinaisuus.
Näyttelystä voi bongata esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Death Hawks, Kauko Röyhkä, Sanni, Rubik, Olavi Uusivirta, Kakkahätä 77 ja LCMDF.
Ringa Mannerin esikoisnäyttelyssä muusikot on saatu kuviin melko epätavanomaisessa valossa. Kaikki kuvat on nimittäin otettu filmille, suoraan esityksen jälkeen takahuoneessa, ennen kuin lavalla hankittu puna poskilta vähenee ja keikkahiki ehtii kuivua.
Itsekin vuosia eri bändien riveissä esiintyneenä Mannerilla on hyvin selkeä ajatus kuvien takana:

”Halusin tallentaa juuri sen kaikista taianomaisimman hetken, kun artistin lavapersoona vielä hetken aikaa hehkuu, ja kohta muuttuu taas arjeksi. Hyvän keikan merkki on se, että artisti ja yleisö unohtavat hetkeksi paikan ja ajankulun. Sellaisesta esityksestä menee tovi toipuessa.”


Kuka Ringa Manner?
· 26-vuotias helsinkiläinen muusikko, valokuvaaja ja kulttuurituottajaopiskelija
· Julkaissut bändinsä Pintandwefallin kanssa 4 levyä vuodesta 2007 lähtien
· Myös sooloartisti nimellä The Hearing. Esikoislevy Dorian julkaistiin lokakuussa 2013

//

Hikikuvat - Portraits of sweaty musicians

The walls of XL Art Space are covered with almost 200 photographs of musicians. Ringa Manner has photographed almost 50 bands during the last year. The exhibition includes some of the most hardworking Finnish live acts, as well as some rarities.
You can spot names like Death Hawks, Kauko Röyhkä, Sanni, Rubik, Olavi Uusivirta, Kakkahätä 77 and LCMDF.
In her debut exhibition Ringa Manner portrays the musicians in quite an unusual light. All the photographs have been taken right after the show, before the colour on their cheeks had faded or the sweat on their foreheads had dried.
Manner, who has performed with a number of bands herself had this to say:

”I wanted to capture the moment in between on- and off-stage, after the artist and the whole room of people have just shared something magical together.”


Who is Ringa Manner?
· A 26-year-old Helsinkian, musician, photographer and student
· Has released four albums with her band Pintandwefall since 2007
· Also a solo artist by the name The Hearing, debut album Dorian was released in October 2013

- - -

Ringa Manner: Hikikuvat – Muotokuvia muusikoista

22.–29.3.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 21.3. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen! / Opening on Friday 21.3. at 18–21. Welcome!

Avajaisissa esiintyy akustisena muutama hikikuvattu artisti. / A few of the photographed artists will perform acoustically at the event.

Fb event: www.facebook.com/events/521381261315293/

- - -

Lähes 200 valokuvaan taltioidut muusikot tuijottavat Kaisaniemen XL Art Spacen seiniltä. Ringa Manner on saanut valokuvattua vuoden aikana noin 50 yhtyettä. Siihen sisältyy monta Suomen musiikkipiirien ahkerimmista keikkailijoista, sekä muutama liveharvinaisuus.

Näyttelystä voi bongata esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Death Hawks, Kauko Röyhkä, Sanni, Rubik, Olavi Uusivirta, Kakkahätä 77 ja LCMDF.

Ringa Mannerin esikoisnäyttelyssä muusikot on saatu kuviin melko epätavanomaisessa valossa. Kaikki kuvat on nimittäin otettu filmille, suoraan esityksen jälkeen takahuoneessa, ennen kuin lavalla hankittu puna poskilta vähenee ja keikkahiki ehtii kuivua.

Itsekin vuosia eri bändien riveissä esiintyneenä Mannerilla on hyvin selkeä ajatus kuvien takana:

”Halusin tallentaa juuri sen kaikista taianomaisimman hetken, kun artistin lavapersoona vielä hetken aikaa hehkuu, ja kohta muuttuu taas arjeksi. Hyvän keikan merkki on se, että artisti ja yleisö unohtavat hetkeksi paikan ja ajankulun. Sellaisesta esityksestä menee tovi toipuessa.”

Kuka Ringa Manner?

· 26-vuotias helsinkiläinen muusikko, valokuvaaja ja kulttuurituottajaopiskelija

· Julkaissut bändinsä Pintandwefallin kanssa 4 levyä vuodesta 2007 lähtien

· Myös sooloartisti nimellä The Hearing. Esikoislevy Dorian julkaistiin lokakuussa 2013

//

Hikikuvat - Portraits of sweaty musicians

The walls of XL Art Space are covered with almost 200 photographs of musicians. Ringa Manner has photographed almost 50 bands during the last year. The exhibition includes some of the most hardworking Finnish live acts, as well as some rarities.

You can spot names like Death Hawks, Kauko Röyhkä, Sanni, Rubik, Olavi Uusivirta, Kakkahätä 77 and LCMDF.

In her debut exhibition Ringa Manner portrays the musicians in quite an unusual light. All the photographs have been taken right after the show, before the colour on their cheeks had faded or the sweat on their foreheads had dried.

Manner, who has performed with a number of bands herself had this to say:

”I wanted to capture the moment in between on- and off-stage, after the artist and the whole room of people have just shared something magical together.”

Who is Ringa Manner?

· A 26-year-old Helsinkian, musician, photographer and student

· Has released four albums with her band Pintandwefall since 2007

· Also a solo artist by the name The Hearing, debut album Dorian was released in October 2013

- - -


10:49 pm, xlartspace
2 notes
picture HD
ELLIN BOXISSA // IN ELLI’S BOX

8.–15.3.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Lopettajaiset perjantaina 14.3. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen! / Closing event on Friday 14.3. at 18–21. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/779985672019592/

Taiteilijat ja teokset / Artists and works:
- Hanna Nauska: Taiteen Uhkapelikone / Art Gamble Machine
- Ville Parkkinen: kukkatauluja / flower paintings
- Maija Saksman: Mustat laatikot ja Enkel-näyttely / Black boxes and Enkel exhibition
+ tilassa tehdyt laululliset yhteisvideot, sanoitukset ja piirrokset. / + videos with songs, lyrics and drawings made together in the space.


ELLIN BOXISSA:

La 8.3. ja 15.3. klo 12–18. Boxin tyhjän tilan valtaa ensin ja lopuksi Enkelten kokoonpano.

Ti–Pe 11.–14.3. klo 12–20. Mustat laatikot, Taiteen Uhkapelikone ja kukkataulut.

Pe 14.3. klo 18–21. Tapahtumailtana tilassa pääsee vauhtiin Taiteen Uhkapelikone, “taikuri sahaa naisen kahtia” ja muut boxi-ohjelmanumerot. Lisäksi “Ellin Boxissa” – tilassa tehty video ja ECCE-kukkalaulusetti.

//

IN ELLI’S BOX:

Sat 8.3. and 15.3. at 12–18. The space will be occupied first and last by the Assembly of Angels.

Tue–Fri 11.–14.3. at 12–20. Black boxes, Art Gamble Machine and flower paintings.

Friday 14.3. at 18–21. The event evening with Art Gamble Machine, “magician cuts woman in half” and other box-related program numbers. In addition, "In Elli’s Box" – the video made in the space and ECCE set of flower songs.

- - -

ELLIN BOXISSA Teoksia pahvista, paperista, vanerista, tolloista, pienistä palasista, eri löydöistä kukista roskiin.

Naivistisen anarkistinen Ellin Boxi elää viikon XL Art Spacessa lapsuuden lootien, olioiden ja askartelupaperien muuttuessa kapitalismin kritiikistä kauhuelokuvan materiaaliksi. Ja kukkatauluiksi. Paikan innoittamien laululorujen säestyksellä.

Suljettuun tilaan piirtyy (piirretään, maalataan, kirjataan) viikon aikana myös näkyjä ulkomaailmasta.

Tule siis katsomaan mitä tapahtuu Ellin Boxissa viikolla (8.–15.3.) ja perjantain tapahtumailtana 14.3., klo 18–21. Vapaa pääsy, tervetuloa, välkommen!

//

IN ELLI’S BOX

Works made of cardboard, paper, plywood, whatnot, little pieces, found objects from flowers to trash.

Naivistic anarchistic Elli’s Box takes shapes for a week at XL Art Space. Childhood boxes, creatures and hobby papers turn into critique of capitalism and horror movie material. And flower paintings. With riddles sung inspired by the site.

Sights of the outside world will also be lineated (drawn, painted, written) into the closed space during the week.

So come see what happens in Elli’s Box during the week (8.–15.3.) and on Friday’s event evening 14.3. at 18–21. Free entry, welcome!


- - -

ELLIN BOXISSA // IN ELLI’S BOX

8.–15.3.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Lopettajaiset perjantaina 14.3. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen! / Closing event on Friday 14.3. at 18–21. Welcome!

Fb event: www.facebook.com/events/779985672019592/

Taiteilijat ja teokset / Artists and works:

- Hanna Nauska: Taiteen Uhkapelikone / Art Gamble Machine

- Ville Parkkinen: kukkatauluja / flower paintings

- Maija Saksman: Mustat laatikot ja Enkel-näyttely / Black boxes and Enkel exhibition

+ tilassa tehdyt laululliset yhteisvideot, sanoitukset ja piirrokset. / + videos with songs, lyrics and drawings made together in the space.

ELLIN BOXISSA:

La 8.3. ja 15.3. klo 12–18. Boxin tyhjän tilan valtaa ensin ja lopuksi Enkelten kokoonpano.

Ti–Pe 11.–14.3. klo 12–20. Mustat laatikot, Taiteen Uhkapelikone ja kukkataulut.

Pe 14.3. klo 18–21. Tapahtumailtana tilassa pääsee vauhtiin Taiteen Uhkapelikone, “taikuri sahaa naisen kahtia” ja muut boxi-ohjelmanumerot. Lisäksi “Ellin Boxissa” – tilassa tehty video ja ECCE-kukkalaulusetti.

//

IN ELLI’S BOX:

Sat 8.3. and 15.3. at 12–18. The space will be occupied first and last by the Assembly of Angels.

Tue–Fri 11.–14.3. at 12–20. Black boxes, Art Gamble Machine and flower paintings.

Friday 14.3. at 18–21. The event evening with Art Gamble Machine, “magician cuts woman in half” and other box-related program numbers. In addition, "In Elli’s Box" – the video made in the space and ECCE set of flower songs.

- - -

ELLIN BOXISSA

Teoksia pahvista, paperista, vanerista, tolloista, pienistä palasista, eri löydöistä kukista roskiin.

Naivistisen anarkistinen Ellin Boxi elää viikon XL Art Spacessa lapsuuden lootien, olioiden ja askartelupaperien muuttuessa kapitalismin kritiikistä kauhuelokuvan materiaaliksi. Ja kukkatauluiksi. Paikan innoittamien laululorujen säestyksellä.

Suljettuun tilaan piirtyy (piirretään, maalataan, kirjataan) viikon aikana myös näkyjä ulkomaailmasta.

Tule siis katsomaan mitä tapahtuu Ellin Boxissa viikolla (8.–15.3.) ja perjantain tapahtumailtana 14.3., klo 18–21. Vapaa pääsy, tervetuloa, välkommen!

//

IN ELLI’S BOX

Works made of cardboard, paper, plywood, whatnot, little pieces, found objects from flowers to trash.

Naivistic anarchistic Elli’s Box takes shapes for a week at XL Art Space. Childhood boxes, creatures and hobby papers turn into critique of capitalism and horror movie material. And flower paintings. With riddles sung inspired by the site.

Sights of the outside world will also be lineated (drawn, painted, written) into the closed space during the week.

So come see what happens in Elli’s Box during the week (8.–15.3.) and on Friday’s event evening 14.3. at 18–21. Free entry, welcome!

- - -


05:21 pm, xlartspace
picture HD
Videography Collective on Tour at XL Art Space, Friday 7.2. at 18–20h.

About the group:

Videography Collective is a formation of Swedish video artists whose artistic practices meet in an interest for alternative storytelling, travelogues and a mix between documentarism and performativity. The members support each other on practical, conceptual and emotional levels in the production of video art works. The group is currently developing structures for a time-bank, communal ownership and non-hierarchical cooperation and have organized a series of screenings. The tour has been to Amsterdam, Vienna and Brussels during 2013. And now it reaches Helsinki!

See: www.videographycollective.se/

About the screening:

Videography Collective on Tour at XL Art Space
in collaboration with Kirsi Hyötylä and Toni Ledentsa

Friday 7.2.2014 at 18–20h.

What we will see:

Jennifer Rainsford’s video shows the interaction between the instructor and persons learning how to fly inside a vertical wind tunnel. Cecilia Nygren’s video follows a man trying to put together the perception of his sight, hearing, touch and smell with the experience that the landscape in front of him is an image. Anna Kinbom’s video in which she is searching for the school where she performed a theatre play as a 12-year-old. Sonia Hedstrand’s docufiction on a romantic artist searching for her muse among the Host Clubs in Tokyo. Rut Karin Zettergren’s episodes from an online TV series about a couple looking for aliens in the notorious suburb of Rinkeby in Stockholm, and Lena Bergendahl’s show of an attempt to create an illusion of the northern lights.

At XL Art Space / Indian Summer, Vuorikatu 22, Helsinki, Finland

Fb event: www.facebook.com/events/409506509151704/

Free entry / Vapaa pääsy

Welcome! / Tervetuloa! / Välkommen!

- - -

Videography Collective on Tour at XL Art Space, Friday 7.2. at 18–20h.

About the group:

Videography Collective is a formation of Swedish video artists whose artistic practices meet in an interest for alternative storytelling, travelogues and a mix between documentarism and performativity. The members support each other on practical, conceptual and emotional levels in the production of video art works. The group is currently developing structures for a time-bank, communal ownership and non-hierarchical cooperation and have organized a series of screenings. The tour has been to Amsterdam, Vienna and Brussels during 2013. And now it reaches Helsinki!

See: www.videographycollective.se/

About the screening:

Videography Collective on Tour at XL Art Space

in collaboration with Kirsi Hyötylä and Toni Ledentsa

Friday 7.2.2014 at 18–20h.

What we will see:

Jennifer Rainsford’s video shows the interaction between the instructor and persons learning how to fly inside a vertical wind tunnel. Cecilia Nygren’s video follows a man trying to put together the perception of his sight, hearing, touch and smell with the experience that the landscape in front of him is an image. Anna Kinbom’s video in which she is searching for the school where she performed a theatre play as a 12-year-old. Sonia Hedstrand’s docufiction on a romantic artist searching for her muse among the Host Clubs in Tokyo. Rut Karin Zettergren’s episodes from an online TV series about a couple looking for aliens in the notorious suburb of Rinkeby in Stockholm, and Lena Bergendahl’s show of an attempt to create an illusion of the northern lights.

At XL Art Space / Indian Summer, Vuorikatu 22, Helsinki, Finland

Fb event: www.facebook.com/events/409506509151704/

Free entry / Vapaa pääsy

Welcome! / Tervetuloa! / Välkommen!

- - -


10:47 pm, xlartspace
3 notes
picture HD
Metsämorfoosi / Forestmorphosis25.1.–1.3.2014XL Art Space, Vuorikatu 22, HelsinkiAvoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.Avajaiset perjantaina 24.1. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen!/ Opening on Friday 24.1. at 18–21. Welcome!+Avajaisissa Jenni Markkasen performanssi “Uusi yritys”. / Jenni Markkanen’s performance “Uusi yritys” at the opening.Fb event: www.facebook.com/events/1460335157522825/Metsämorfoosi on prosessinomainen näyttelyprojekti, joka elää ja muuttuu viikoittain.Kollektiivisesti koottava kuvien, äänten ja tilanteiden yhdistelmä kutsuu kaikki mukaan vuorovaikutukseen. Taiteilija-yleisöpositiot ovat asenteita joihin voi liittyä hierarkiaa, erillisyyttä ja valtaa. Onneksi asenteita on mahdollista haastaa ja muuttaa tiedostamalla ne. Tekijää ja katsojaa yhdistää ihmisen osa itseään suuremmalta tuntuvien kysymysten äärellä. Taiteilijan ja katsojan välinen suhde on dialogi – kommunikaatiota, joka muuttuu merkityksettömäksi jos jompikumpi osapuoli jättää uskomatta tähän prosessiin.Tässä yhteistyöprojektissa keskeistä on kokeileva tilankäyttö ja autonomisuuden etsintä. Vaikka autonomia suhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen- ja rahatalousjärjestelmään ei olisi mahdollista, pakoreittejä ja vastustuksen muotoja on etsittävä. Valtamedian, koulutusjärjestelmän ja taidelaitosten tarjoamat todellisuudenkuvaukset ovat osittaisia ja riittämättömiä. Yksi näyttelyn teemoista on metsä."Monet meistä rakastavat metsän kansaa yhtä paljon kuin mitä metsän kansa rakastaa itse itseään. Sanoisin, että se on meissä jokseenkin synnynnäistä." *Suomalaisten luontosuhteen erityisyyttä painotetaan usein. Onko suhteemme luontoon vielä tosi, läsnä oleva tai kunnioittava? Vai ovatko vieraantuneisuus, välinpitämättömyys, mukavuudenhalu ja laiskuus aiheuttaneet sen, ettemme enää edes tiedä millainen suhteemme luontoon tai yleensä todellisuuteen on? Jokaisen on avattava itse omat silmänsä.
*(Lainaus Korppiradion Korppitarina-kuunnelmasta.)
Mukana: Korppiradio, visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ry, Random Doctors, …//Forestmorphosis is a processual exhibition project that lives and changes weekly.A collectively assembled combination of images, sounds and situations invites everyone into interaction. The artist-audience positions are attitudes which can involve hierarchy, separation and power. Fortunately, attitudes can be challenged and changed through acknowledging them. The creator and the viewer often share the same questions. The relationship between the artist and the viewer is a dialogue - communication that becomes meaningless if either participant does not believe in the process.This collaborative project explores experimental uses of space and the search for autonomy. Although autonomy in regards to the established social and economic system would not be possible, it is pertinent to search for escape routes and forms of resistance. The mainstream media, education systems and art institutions offer partial and inadequate representations of reality. The forest is one of the themes of the exhibition. "Many of us love the forest folk as much as the forest folk love themselves. I would say it is somewhat innate for us." *The specialty of Finnish people’s relationship to nature is often emphasized. Is our relationship to nature still true, present and respectful? Or have alienation, indifference, self-indulgence and laziness led us to not even know how our relationship to nature and reality at large is? Everyone is responsible for opening their own eyes.
*(Quote from Korppiradio’s radio play “Korppitarina”.)
Featuring: Korppiradio, Vadelma association of visual arts and live music, Random Doctors, …http://korppiradio.net/http://www.vadelma.org/http://randomdoctors.com/

[Kuva / Still image from Kalle Kuisma’s film “Maailma on metsä”.]

Metsämorfoosi / Forestmorphosis

25.1.–1.3.2014

XL Art Space, Vuorikatu 22, Helsinki

Avoinna: ti–pe 12–20, la 12–18. / Open: Tue–Fri 12–20, Sat 12–18.

Avajaiset perjantaina 24.1. klo 18–21. Tervetuloa, välkommen!
/ Opening on Friday 24.1. at 18–21. Welcome!
+
Avajaisissa Jenni Markkasen performanssi “Uusi yritys”. / Jenni Markkanen’s performance “Uusi yritys” at the opening.

Fb event: www.facebook.com/events/1460335157522825/


Metsämorfoosi on prosessinomainen näyttelyprojekti, joka elää ja muuttuu viikoittain.

Kollektiivisesti koottava kuvien, äänten ja tilanteiden yhdistelmä kutsuu kaikki mukaan vuorovaikutukseen. Taiteilija-yleisöpositiot ovat asenteita joihin voi liittyä hierarkiaa, erillisyyttä ja valtaa. Onneksi asenteita on mahdollista haastaa ja muuttaa tiedostamalla ne. Tekijää ja katsojaa yhdistää ihmisen osa itseään suuremmalta tuntuvien kysymysten äärellä. Taiteilijan ja katsojan välinen suhde on dialogi – kommunikaatiota, joka muuttuu merkityksettömäksi jos jompikumpi osapuoli jättää uskomatta tähän prosessiin.

Tässä yhteistyöprojektissa keskeistä on kokeileva tilankäyttö ja autonomisuuden etsintä. Vaikka autonomia suhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen- ja rahatalousjärjestelmään ei olisi mahdollista, pakoreittejä ja vastustuksen muotoja on etsittävä. Valtamedian, koulutusjärjestelmän ja taidelaitosten tarjoamat todellisuudenkuvaukset ovat osittaisia ja riittämättömiä. Yksi näyttelyn teemoista on metsä.

"Monet meistä rakastavat metsän kansaa yhtä paljon kuin mitä metsän kansa rakastaa itse itseään. Sanoisin, että se on meissä jokseenkin synnynnäistä." *

Suomalaisten luontosuhteen erityisyyttä painotetaan usein. Onko suhteemme luontoon vielä tosi, läsnä oleva tai kunnioittava? Vai ovatko vieraantuneisuus, välinpitämättömyys, mukavuudenhalu ja laiskuus aiheuttaneet sen, ettemme enää edes tiedä millainen suhteemme luontoon tai yleensä todellisuuteen on? Jokaisen on avattava itse omat silmänsä.

*(Lainaus Korppiradion Korppitarina-kuunnelmasta.)


Mukana: Korppiradio, visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ry, Random Doctors, …

//

Forestmorphosis is a processual exhibition project that lives and changes weekly.

A collectively assembled combination of images, sounds and situations invites everyone into interaction. The artist-audience positions are attitudes which can involve hierarchy, separation and power. Fortunately, attitudes can be challenged and changed through acknowledging them. The creator and the viewer often share the same questions. The relationship between the artist and the viewer is a dialogue - communication that becomes meaningless if either participant does not believe in the process.

This collaborative project explores experimental uses of space and the search for autonomy. Although autonomy in regards to the established social and economic system would not be possible, it is pertinent to search for escape routes and forms of resistance. The mainstream media, education systems and art institutions offer partial and inadequate representations of reality. The forest is one of the themes of the exhibition.

"Many of us love the forest folk as much as the forest folk love themselves. I would say it is somewhat innate for us." *

The specialty of Finnish people’s relationship to nature is often emphasized. Is our relationship to nature still true, present and respectful? Or have alienation, indifference, self-indulgence and laziness led us to not even know how our relationship to nature and reality at large is? Everyone is responsible for opening their own eyes.

*(Quote from Korppiradio’s radio play “Korppitarina”.)


Featuring: Korppiradio, Vadelma association of visual arts and live music, Random Doctors, …


http://korppiradio.net/
http://www.vadelma.org/
http://randomdoctors.com/

[Kuva / Still image from Kalle Kuisma’s film “Maailma on metsä”.]